Tuyến Đường Hoạt Động

Tuyến Đường Hoạt Động

Tuyến giới hạn – Giờ hoạt động từ 19h00 đến 24h00

Nguyễn Văn Thoại – Trần Hưng Đạo – Cầu Trần Thị Lý – Đường 2/9 (từ Cổ Viện Chàm-> Nút giao 2/9 + Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Tuyến tự do – Giờ hoạt động 24h / 24h

Nguyễn Tất Thành – Cầu Thuận Phước – Lê Đức Thọ – Hoàng Sa – Võ Nguyên Giáp – Trường Sa – Phạm Văn Đồng – Hồ Nghinh – Dương Đình Nghệ